Warszawa 01.09.98 r.


Sąd Wojewódzki
VII Wydział Cywilno - Rejestrowy
w WarszawieWNIOSEK O REJESTRACJĘ STOWARZYSZENIA OBRONY PACJENTÓW


W imieniu i z upoważnienia członków założycieli Stowarzyszenia Obrony Pacjentów, którzy zebrali się dn. 25.08.98 , wnosimy o zarejestrowanie przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Stowarzyszenia Obrony Pacjentów.
Wnioskodawcy, wybrani zostali przez członków założycieli i zostali zobowiązani przez nich do podjęcia działań jako Komitet Założycielski dla rejestracji Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie ma tymczasową siedzibę w Warszawie przy ul. Wilczej 32 m.15 (tel. 6225621).


/Adam Sandauer/

/Jerzy Wygowski/

/Józef Grabowski/POWRÓT DO UCHWAŁ


POWROT DO STRONY GLOWNEJ