UCHWAŁA NR. IIIKongres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere deklaruje poparcie dla żądań Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, domagających się zwiększenia wydatków w naszym państwie na Służbę Zdrowia.
Zarząd Generalny Stowarzyszenia uzgodni ze zwiazkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych formy włączenia się do protestu.

POWRÓT DO UCHWAŁ