Kongres 14 września 2003 r

W niedzielę dn.14.09.2003 obradował Kongres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Na obrady przybyli i zabierali głos, zaproszeni goście:
Przedstawiciele związków zawodowych: Daniel Podrzycki przewodniczący WZZ Sierpień 80, Bożena Banachowicz przewodnicząca OZZ Pielęgniarek i Położnych, Ryszard Łepik wiceprzewodniczący OPZZ.
Senatorowie: Marek Balicki, Zbigniew Romaszewski,
Posłowie: Piotr Smolana i w imieniu prezesa PiS Bartłomiej Szrajber.
Wcześniejsza doświadczenia potwierdzają iż w wielu wypadkach deklaracje pomocy i współpracy nie są pustymi słowami. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych.
Mimo zaproszenia ministra zdrowia, nie przybył nikt z ministerstwa, kto miałby upoważnienie do zabrania głosu. Tylko w charakterze obserwatorów pojawiło się kilku urzędników. Zdumiewa taka postawa, tym bardziej iż w czasie wyborów samorządowych, kandydując na radnego, obecny minister zdrowia występował przed kamerami telewizji poznańskiej wraz z prezesem Stowarzyszenia i publicznie deklarował chęć współpracy i cywilizowania prawa medycznego.
Kongres podjął decyzje:
1. o zgłoszeniu u Marszałka Sejmu RP do końca bieżącego miesiąca komitetu inicjatywy ustawodawczej dla zebrania podpisów i wprowadzenia pod obrady Sejmu obywatelskiej ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Projekt ustawy znajduje się na naszym serwerze, zaś formularze do zbierania podpisów można wydrukować z tego miejsca
Uczestniczący w obradach przedstawiciele związków zawodowych i organizacji społecznych zadeklarowali pomoc w zbieraniu podpisów. Nie zmienia to faktu iż czeka nas kolosalny wysiłek próby zebrania prawie 100 000 podpisów do końca bieżącego roku;
2. o utworzeniu wraz z innymi organizacjami społecznymi cyklicznych debat ( swoistego rodzaju warszawskiego hyde paku ) na wolnym powietrzu. Mają one dotyczyć podstaw życia społecznego, funkcjonowania państwa i prawa. Imprezy te rozpoczną się pod koniec października i odbywać się będą prawdopodobnie co 2 tygodnie ( z przerwą w czasie zimowych mrozów );
3. o dalszych działaniach zmierzających do powołania Europejskiego Forum na rzecz ofiar błędów lekarskich i wypadków medycznych. i zarejestrowania w strukturach władz Rady Europy Do podjętych latem wraz z niemiecką organizacją patientenschutz działań deklaruje chęć dołączania organizacja z W. Brytanii. Kolejne spotkanie robocze trzech delegacji europejskich organizacji, odbędzie się jesienią bieżącego roku w Berlinie. Spodziewamy się iż praktyczne działania dla rejestracji Europejskiego Forum przy Radzie Europy uda się podjąć jeszcze tej zimy lub na wiosnę przyszłego roku.
Ponadto Kongres przeprowadził wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i dokonał niewielkich zmian w statucie StowarzyszeniaPOWRÓT DO UCHWAŁ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ