Kongres 25 sierpnia 2002 r


Odbył się Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. W obradach udział wzięło około 80 delegatów z całego kraju.
Z zaproszonych gości, głos zabierali:
dr Marek Balicki- Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia;
Pani Julia Pitera - Przewodnicząca polskiego oddzialu International Transparency, radna;
Pani Barbara Kozłowska -dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia;
Pani Bożena Banachowicz - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Odczytane zostały listy skierowane do Kongresu przez:
Tomasza Nałęcza - wicemarszaka Sejmu RP
Józefa Oleksego - przewodniczącego Komisji Integracji Europejskiej
Mariusza Łapińskiego - Ministra Zdrowia
Witoda Tomczaka - posła na Sejm RP
Po przerwie głos zabrał dr Adam Sandauer przewodniczący ustępującego Zarządu Genranego Stowarzyszenia. Sprawozdanie i prace Zarządu uzyskały absolutorium Kongresu. Dokonano wyboru nowych władz. Do Zarządu Generalnego wybrani zostali pani Irena Manturewicz, dr Adam Sandauer, pan Zbigniew Dudko i pan Witold Szmigielski.
Przewodniczącym ponownie wybrany został dr Adam Sandauer.
Wiceprzewodniczącymi zostali pan Zbigniew Dudko i pan Witold Szmigielski.
Ponadto Kongres przyjął trzy uchwały:
1. Podjęto uchwałę deklarującą wolę współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych;
2. Zobowiązano Zarząd Generalny do podjęcia działań dla zebrania 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy powołującej instytucję Rzecznika Pacjenta;
3. Podjęto uchwałę o kontynuowaniu i wzmożeniu nacisków na władze państwa dla udziania pomocy ofiarom błędów lekarskich i realizacji postuatów wcześniejszych Kongresów Stowarzyszenia

POWRÓT DO UCHWAŁ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ