Kongres Stowarzyszenia 10 lutego 2008 r.


Dn. 10 lutego 2008 r w przeddzień Światowego Dnia Chorego obradował Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere.
Poniżej dokumenty kongresu:

1. List - zaproszenie na Kongres relacjionujący sytuację Stowarzyszenia i chęć rezygnacji A. Sandauera z funkcji przewodniczącego;

2. Postulaty Kongresy Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach o błędy i wypadki medyczne;

3. Postulaty Kongresu Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i postulaty dotyczące zakresu praw i obowiązków Rzecznika Pacjenta.