Wiec - Debata
11 września 2000. od godz 14:00 do 18:00
Warszawa, Krakowskie Przedmieście

naprzeciwko pomnika Adama Mickiewicza, pod siedzibą prokuraturyUzdrowić Wymiar Sprawiedliwości; Osądzać Błędy Lekarskie;
Pomagać PoszkodowanymW poniedziałek dn. 11 września organizujemy publiczną debatę - wiec. Będzie się ona odbywać pod hasłami Uzdrowić Wymiar Sprawiedliwości, Pomagać Poszkodowanym, Osądzać Błędy Lekarskie. Zaprosiliśmy do udziału wszystkich kandydatów i komitety biorące udział w wyborach prezydenckich. Zapraszamy także wszystkich tych którzy kandydują do władz samorządowych Warszawy. Debatę chcemy poświęcić: funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, ukrywaniu błędów lekarskich kosztem zdrowia czy życia ofiar, brakowi pomocy dla poszkodowanych, funkcjonowaniu Służby Zdrowia po reformie.
Nasze stanowisko i postulaty są znane, określił je dokładnie II Kongres Programowy Stowarzyszenia.
Spotkanie - wiec, odbywać się będzie w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu naprzeciwko pomnika Adama Mickiewicza pod gmachem prokuratury.
Debatę chcemy rozpocząć o godz. 14 od wystąpień organizatorów. Na godz. 14:30 planujemy początek dyskusji z udziałem tych którzy zechcą zabrać głos. Ponieważ spotkanie będzie się odbywać na ulicy, przewidujemy udział i zabieranie głosu przez zgromadzonych ludzi. Jeśli zainteresowanie uliczną debatą będzie wystarczające, może ona trwać do godz. 18:00.
Przedstawiciele sztabów wyborczych i kandydaci do urzędu Prezydenta RP, będą mieć oczywiście priorytet w dostępie do mikrofonu i przy zabieraniu głosu.
Jeśli zainteresowanie uliczną debatą będzie wystarczające, może ona trwać do godz. 18:00.
Jeśli możesz wywieś plakat informujący i wiecusciągnij, powiel, wywieś


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ