W OCZEKIWANIU
POMOCY i SPRAWIEDLIWOŚCIDziś dn.11.09.2000r. organizowaliśmy wiec - debatę pod hasłami "Uzdrowić Wymiar Sprawiedliwości; Osądzać Błędy Lekarskie; Pomagać Poszkodowanym". Organizatorzy rozesłali zaproszenia do wszystkich sztabów wyborczych kandydatów do urzędu Prezydenta RP jak i do komitetów biorących udział w wyborach do władz samorządowych Warszawy. Na wiec przed prokuraturą warszawską i na taras kawiarni Telimena, przybyło o godz. 14:00 około 60 poszkodowanych. Zjawił się jedynie na chwilę, rzecznik prasowy pana Dariusza Grabowskiego, deklarując poparcie dla naszych działań. Żaden inny komitet wyborczy nie przysłał swych przedstawicieli. Tak więc zamiast debaty z ludźmi którzy pretendują do rządzenia Polską, zgromadzeni podzielili się opowieściami o własnych nieszczęściach.

Odnosimy wrażenie iż osoby chcące sprawować władzę zapomniały, że urzędy to nie tylko zaszczyty czy diety lecz obowiązki wobec społeczeństwa.

Wcześniej padały deklaracje pomocy ze strony rządu, przy braku rzeczywistych działań. Postulaty stowarzyszenia nie są realizowane. W tej sytuacji grupa 8 osób pozostała w oplakatowanych samochodach w miejscu gdzie odbywał się wiec.

Stowarzyszenie domagać się będzie rozmów z premierem dla realizacji zgłaszanych wielokrotnie postulatów. Są one dostępne na stronie stowarzyszenia jak i u protestujących na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
POWROT DO STRONY GLOWNEJ