Warszawa, 25.08.1999 r.


Szanowny/a Panie/Pani,


Dnia 20.07.99 r. w Urzędzie Rady Ministrów odbył się protest Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Delegacja Stowarzyszenia została przyjęta przez Ministra Andrzeja Rysia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Rozmowy przyniosły ważne uzgodnienia. Mogą one mieć wpływ na to z czym zwrócił/a się Pan/ Pani do Stowarzyszenia. Z tej przyczyny postanowiliśmy wysłać do Państwa wspólnie uzgodnione i podpisane pismo informacyjne relacjonujące wyniki spotkania. Poniżej prezentujemy najważniejsze uzgodnienia, zaprezentowane stanowiska oraz podjęte działania.

1. Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Anna Knysok, występując w charakterze Rady Nadzorczej Kas Chorych, zwróciła się dnia 16.08.1999 r. do Dyrektorów Kas Chorych z poleceniem powołania Rzeczników Praw Pacjenta przy każdej z Kas Chorych.
Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, uważa iż instytucja Rzecznika Pacjenta winna być powołana przez ustawę, a delegaci terenowi powinni być umiejscowieni przy wojewodach.
Ze względu na długi okres czasu potrzebny dla przygotowania i uchwalenia ustawy, Stowarzyszenie akceptuje i popiera propozycję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, traktując ją jako rozwiązanie wstępne. Jednocześnie Ministerstwo we współpracy ze Stowarzyszeniem, i innymi organizacjami pozarządowymi, rozważy i ewentualnie przygotuje alternatywne koncepcje funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.
2. Kopie przesłanych do Stowarzyszenia próśb o pomoc medyczną, od dnia 12.08.1999 r. są przekazywane Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Powołany został zespół pracowników Ministerstwa, który przy współpracy członków Stowarzyszenia, podejmie działania dla spowodowania możliwości udzielenia pomocy medycznej, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.
3. Nowe sprawy, napływające do Stowarzyszenia, będą rozwiązywane przy współpracy z Rzecznikami Pacjenta właściwych Kas Chorych. W sytuacjach awaryjnych w te działania włączać się będzie Departament Świadczeń Zdrowotnych oraz Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
4. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, zwracać się będzie do Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, o opinie w podejmowanych pracach legislacyjnych dotyczących praw pacjentów.

Mamy nadzieję iż rozpoczynająca się współpraca pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, a Stowarzyszeniem Pacjentów Primum Non Nocere, pozwoli naprawić skutki przynajmniej części z tragicznych i bolesnych spraw, które wydarzyły się w przeszłości.
Pragniemy by współpraca dobrze służyła wszystkim pacjentom. Monitorowanie działań ochrony zdrowia prowadzone przez stronę społeczną może pomóc ograniczyć powtarzające się błędy i spowodować szybkie podjęcie działań naprawczych wszędzie tam gdżie będzie to możliwe.

podpisy


POWRÓT DO OBIETNIC

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ