Niedotrzymane obietnice  Deklaracja Ministra Zdrowia z dn.19.11.1998 r.

  Notatka służbowa dotycz±ca uzgodnien z dn.20.07.1999 r.

  List z dn.25.08.1999r. rozesłany do setek osób

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION
uwagi