Przed Sejmem RP - Światowy Dzień Chorego - 11 lutego 2000 r
Rejestracja dwóch fragmentów protestu
On the front of Polish Parliament - 11 th february 2000 The World Day of Sick
Medical Malpractice Victims Protest - video mpeg      


Przed Sejmem RP - 24 maja 2000 r.
On the front of Polish Parliament 24 th may

             

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

BACKWORDS