Kongres Stowarzyszenia

Dn 5 grudnia 2004 r. obradował Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Wobec utraty wiary w skuteczność działań, na Kongres przybyło i brało udział w obradach niewiele, bo tylko ok. 40 osób, członków Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości była i wzięła udział w obradach pani Julia Pitera prezes International Transparency – Polska. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali pani Barbara Kozłowska, dyrektor biura praw pacjenta i pan Wojciech Kutyła, szef gabinetu politycznego ministra zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowała pani Aleksandra Piątek, Rzecznik Praw Pacjenta.

Ze względu na brak środków, trudną sytuację finansową Stowarzyszenia jak i na niewielkie zaangażowanie we wspólne działania samych poszkodowanych, Kongres podjął uchwałę o zwieszeniu udzielania porad przez Zarząd Generalny jak i decyzję o likwidacji siedziby Zarządu. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie uchwała będzie wprowadzona w życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Treść uchwały.

Kongres podjął uchwałę o likwidacji tych Oddziałów Terenowych które niegdyś były powołane lecz nie prowadzą obecnie żadnej działalności. Zazwyczaj wynikało to z trudnej sytuacji finansowej. Bywały jednak pojedyncze sytuacje gdy okazywało się iz powoływano oddziały po to by próbować uzyskać od Zarzadu Generalnego prawo prowadzenia samodzielnego konta bankowego. Uchwała Kongresu potwierdza wcześniejsze decyzje Zarządu Generalnego. Treść uchwały.

Kongres zwolnił Zarząd Generalny z nałozonego wcześniej obowiązku podjęcia działań dla wpisania Stowarzyszenia na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Analiza konsekwencji finansowych ( konieczność współpracy z biurem księgowym, niewielkie potencjalne zyski ) była tego przyczyną. Treść uchwały.

Współpraca międzynarodowa będzie kontynuowana. Na luty planujemy zorganizowanie w Warszawie spotkania kilku organizacji europejskich reprezentujących poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich i wypadków medycznych.