Strony SPPNN

 

Skorowidz:

 

 
 
 

Spis treści.


 

Wstęp
Karta Praw Pacjenta.

Rozdział I
Dochodzenie naprawienia szkody przed sądem cywilnym.

Rozdział II
Dochodzenie praw na drodze postępowania karnego.

Rozdział III
Postępowanie przed sądem lekarskim i sądem pielęgniarskim.

Rozdział IV
Dochodzenie praw do świadczeń medycznych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rozdział V
Postępowanie przed Regionalnym Rzecznikiem Praw Pacjenta, Komisją Skarg i Wniosków oraz Ministrem Zdrowia.

Rozdział VI
Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Rozdział VII
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rozdział VIII
Spis adresów

 

Opracowanie gfx/internetowe:
(c)Procent 2001