OŚWIADCZENIE
W pierwszym kwartale 1999 roku trwał protest zorganizowany przez Związek Zawodowy Anestezjologów. Na apel związku, znaczna część anestezjologów zwolniła się z pracy. Pozostali odmawiając znieczulania, uniemożliwiali prowadzenie operacji które nie ratowały przed bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Odmawiano znieczulania, ludzi chorych na choroby nowotworowe, gdy nie stwarzało to bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci.
Przedstawimy dane demograficzne obrazujące wpływ strajku anestezjologów z początku bieżącego roku, na wzrost ilości zgonów. Z danych GUS wynika iż w pierwszym kwartale 1999 roku, ilość zgonów była wyższa o około 16 tyś (około 17%) od średniej kwartalnej. Tak duże odchylenie nie może wynikać z rozrzutów statystycznych. W wyniku strajku, nastąpiło załamanie gwarantowanego przez art. 68 Konstytucji prawa do ochrony zdrowia. Protest zakończył się na początku maca br, w kilka dni po skierowaniu przez nasze stowarzyszenie pisma do Prokuratury Okręgowej Warszawie z wnioskiem o rozpoczęcie działań wobec ZZA przewidzianych art. 36 ustawy o związkach zawodowych. Postępowanie to może doprowadzić do delegalizacji związku zawodowego, który narusza prawo.
W czerwcu, wiele miesięcy po zakończeniu strajku, otrzymaliśmy bełkotliwe pismo Prokuratury Warszawskiej. Odmówiono w nim podjęcia jakichkolwiek działań, zasłaniając się tym iż anestezjolodzy którzy nie znieczulali wcześniej zwolnili się z pracy, więc nie mogli naruszyć przepisów prawa o sporze zbiorowym. Przypomnieć należy iż zwolnienia z pracy nastąpiły na apel ZZA.
Ustawa Zasadnicza w art.58 zakazuje działań wszystkich organizacji naruszających prawa zagwarantowane Konstytucją. Jej przepisy stanowią wiążącą wykładnię całego prawa zapisanego w innych ustawach czy rozporządzeniach. Bez wątpienia wiedzą o tym prokuratorzy zatrudnieni w prokuraturze warszawskiej. Tolerowanie przez wymiar sprawiedliwości, sytuacji w której związki zawodowe doprowadzają do załamania praw Konstytucyjnych, jest skandalem. Przedstawiona przez Prokuraturę Warszawska argumentacja stwarza niebezpieczny precedens, zezwalający na szerzenie się bezprawia.
Nasze stowarzyszenie wystąpi do Ministra Sprawiedliwości, pani Hanny Suchockiej jak i do posłów na Sejm RP, członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, o podjecie działań dla zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Konieczne jest także wyciągnięcie wniosków służbowych wobec pracowników prokuratury tolerujących bezprawie.
Za ten stan rzeczy zapłaciło życiem około 16 tyś obywateli naszego państwa.

dr Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)  Wzrost zgonów w trakcie protestów anestozjologów,
  Pismo skierowane do prokuratury po którym zakonczył się strajk anestezjologow
POWRÓT DO OŚWIADCZEŃ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION
uwagi