Uchwała PKW może udaremnić nasz start w wyborach
Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisówJak do tego doszło:


Trzy lata oszukiwania nas przez władzę ( zobacz 1, 2, 3 ) dowiodło iż bez wprowadzenia do parlamentu naszych przedstawicieli, nie uda się doprowadzić do zmiany praw poszkodowanych. Po próbach rozmów z partiami politycznymi Kongres Stowarzyszenia dn 22 lipca podjał uchwałę o powołaniu własnego Konietu Wyborczego. Ponieważ decyzję ta podjęliśmy b późno, postanowilismy utworzyć tylko listy kandydatów do Senatu RP. Komitet nazwaliśmy "Komitet Wyborczy Primum Non Nocere"

Następnego dnia rozesłane zostały setki listów do osób popierających nasze działania ( poszkodowani w wyniku błędów lekarskich którzy niegdyś z nami się kontaktowali ) z prośba o zbieranie podpisów na koniecznych dla zgłoszenia komitetu.

2 sierpnia złożyliśmy dokumenty wymaganie ustawą wraz z podpisami ponad 1000 osób popierających utworzenie Komitetu Wyborczego Primum Non Nocere, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.
Następnego dnia nasi kandydaci rozesłali setki listów z formularzami dla zbierania podpisów do osób które niegdyś zgłaszały się do Stowarzyszenia.

Ordynacja wyborcza wymaga zebrania 3 tys takich podpisów na kazdego z kandydatów do Senatu RP. Termin rejestracji kandydatów upływa 14 sierpnia.

Dn. 9 sierpnia otrzymaliśmy uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej ( str1 uchwały , str 2 uchwały wzywającą do zmiany nazwy komitetu, ponieważ istnieje zarejestrowane stowarzyszenie o identycznej nazwie - Primum Non Nocere. (nasze stowarzyszenie):

Informacja o tym ze nazwy są identyczne nie jest ścisła. Zarejestrowane jest: "Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere" a nie Stowarzyszenie Primum Non Nocere. Nazwa ta różni się w sposób istotny od nazwy Komitetu Wyborczego. Stowarzyszenie jest organizacja pacjentów, natomiast komitet wyborczy odwołuje się do wszystkich obywateli.

Intencja ustawodawcy, zakazującego używanie nie różniących się nazw, było ustrzeżenie zarejestrowanych organizacji politycznych i społecznych przed nadużywaniem ich nazw. Własnych nazw w wyborach mogą używać tylko komitety wyborcze partii politycznych a nie komitety wyborców.
W przypadku Komitetu Wyborczego Wyborców Primum Non Nocere i Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere taka sytuacja jednak nie ma miejsca. Komitet wyborczy został powołany decyzja Kongresu Stowarzyszenia.
Pomimo tych argumentów, pomimo różnicy w nazwie stowarzyszenia i komitetu wyborczego, by nie wchodzić w zbędne przepychani, zgodziliśmy się na zmianie nazwy Komitetu Wyborczego Wyborców Primun Non Nocere na Komitet Wyborczy Wyborców Primum Non Nocere - Po pierwsze nie szkodzić. Komisja Wborcza wydała uchwałę przyjmujaca zmianę nasze nazwy ( str 1 uchwały , str 2 uchwały )

Godząc się na zmianę nazwy zwróciliśmy się do PKW o wyrażenie zgody na:
1. użycie do rejestracji kandydatów, tych formularzy które wcześniej podpisali już obywatele a w nagłówku których widnieje nazwa Komitetu Wyborczego Primum Non Nocere.
2. gdyby nie było to możliwe o zgodę na ręczne dopisanie słów "po pierwsze nie szkodzić" po nazwie Primum Non Nocere, na wypełnionych już formularzach, by w nagłówku widniała nazwa komitetu która zarejestruje Państwowa Komisja Wyborcza.
Tu jest nasze pismo w tej sprawie
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej poinformował nas dn. 9.08.2001 iż wcześniej zebrane podpisy popierające kandydatów nie mogą być użyte i że powinniśmy zacząć zbierać podpisy od nowa od chwili gdy PKW przyjęło nasze zgłoszenie z nowa nazwa Primum Non Nocere - Po pierwsze nie szkodzić.

W praktyce znaczy to iż mamy od nowa zebrać tysiące podpisów potrzebnych dla rejestracji list wyborczych w ciągu 5 dni.
Niestety uchwała PKW albo doprowadzi do całkowitego uniemożliwienia nam udziału w wyborach, albo bardzo ograniczy liczbę kandydatów.
Tego samego dnia ( czwartek 9.08.2001 r) gdy zostaliśmy poinformowani iż mamy zbierać podpisy od nowa, wysłaliśmy kilkaset listów do tych którzy niegdyś zgłaszali się do nas, z prośbą o pilną pomoc w zbieraniu podpisów na nowych formularzach. Ile ich uda się zebrać do wtorku ( 14.08.2001 r. ) nie wiemy. Poza tym kilkadziesiąt osób w Polsce próbuje pomagać kandydatom w zbieraniu podpisów na ulicach i chodząc po domach.
Wszystkich którzy chcą nam pomóc prosimy o wydrukowanie nowych formularzy do zbierania podpisów, wypełnienie ich i skontaktowanie się do 14.08.2001 r. z naszymi kandydatami dla przekazania im list.
We wtorek będzie wiadomo czy i ewentualnie gdzie uda się nam zarejestrować kandydatów. Ponieważ nie jesteśmy wygodni, ponieważ walczymy o prawa ofiar błędów lekarskich używa się wszelkich metod by uniemożliwić działanie.


DO STRON STOWARZYSZENIA PACJENTÓW PRIMUM NON NOCERE