Relacja z protestu 7 czerwca 2001,
konsultacje dotyczące powołania pełnomocnika ministra zdrowia d/s pomocy poszkodowanym


zdjęcia z manifestacjiWczoraj, 7 czerwca Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere organizowało protest. Podstawowym żądaniem demonstrantów było udzielanie natychmiastowej pomocy ofiarom błędów lekarskich. Pełen spis postulatów jest dosępny tutaj.
Wspierali nas, uczestnicząc w protescie działacze Sierpnia 80 ( około 100 osób ), przedstawiciele Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Unii Wolności, Partii i Porozumienia Emerytów i Rencistów RP.
Na pl. Krasińskich w Warszawie przybyło około 350 osób. ( mija się z prawda informacja podana przez PAP o 120 uczestnikach protestu, co widać na zdjęciu ) Z pl Krasińskich pochód wyruszył pod siedzibę ministerstwa zdrowia.
Nie wywiązywanie się ze wcześniejszych uzgodnień prowadzonych w gabinetach ministerialnych, spowodowało iż demonstranci odmówili wysłania delegacji dla podjęcia kolejnych rozmów kuluarowych i domagali się od wyjścia do zgromadzonych, przedstawicieli ministerstwa.
Wobec nie pojawienia się przed gmachem nikogo, do drzwi ministerstwa zostały przybite kopie kopert listów wysyłanych przez stowarzyszenie. Listy te, wysyłane do ludzi błagających o pomoc zwracała poczta z dopiskiem "adresat zmarł". Czy można było ich uratować, nie wiemy. Wiemy natomiast iż nie podjęto nawet takiej próby. ( te same koperty na tym zdjęciu )
Z okolic ministerstwa zdrowia, pochód wyruszył pod Sejmu RP. Do manifestantów wyszli i przemawiali posłowie:
Pani Olga Krzyżanowska Unia Wolności, która zadeklarowała iż jej ugrupowanie polityczne przygotuje ustawę Karta Praw Pacjenta, powołująca Rzecznika Pacjenta . Ponadto problem pomocy ofiarom błędów lekarskich ma pojawić się w programie wyborczym UW;
Pan Mariusz Olszewski - Alternatywa który zadeklarował w imieniu większej grupy posłów wsparcie postulatów, wspólpracę ze stowarzyszeniem i naciski na zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia;
Pan Adam Słomka KPN który ocenił problem pozostawiania bez pomocy ofiar błędów lekarskich, jako jedą ze spraw wymagających najpilniejszego rozwiązania.
Wobec długiej trasy przemarszu z pl. Krasińskich pod Sejm RP zmniejszyła się znacznie ilość uczestników protestu. O godz. 16 uczestniczyło jeszcze tylko ok. 100 osób.
W tej sytuacji zrezygnowano z kontynuowania pochodu do sidziby URM i o godz 16:30 rozwiązano manifestacje.
Organizatorzy pragną podziekować wszystkim uczestnikom za wsparcie protestu. Udział, pomoc i przyjazd autokarów ze Śląska z działaczami Sierpnia 80 wymaga szczególnych słów uznania.
Należy podkreslić iż protest o prawa poszkodowanych, wsparły ugrupowania które na scenie politycznej zazwyczaj nie współpracują ze sobą.
Widać iż są sprawy które mimo różnic poglądów mogą łączyć wszystkich widzących ogrom ludzkiej tragedii.
W następstwie protestu wieczorem dn. 7 czerwca, minister zdrowia podjął decyzję o powołaniu pełnomocnika - doradcy do spraw pomocy poszkodowanym. Zwrócono się do Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere o przedstawienie kilku kandydatów. Podstawowym problemem są środki i zakres pełnomocnictw, którymi dysponować będzie pełnomocnik ministra.
Każda propozycja dająca realną pomoc poszkodowanym zostanie przyjęta i uzyska nasze poparcie, natomiast nie udzielenie wystarczających pełnomocnictw powoływanej osobie, świadczyć może o chęci kupienia spokoju na czas wyborów w zamian za etat urzedniczy.
W chwili obecnej trwają konsultacje. Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere zaproponowało ministerstwu zdrowia rozpoczęcie szerszych konsultacji wsród organizacji pozarządowych które dotyczyć powinny zasad podejmowania takich decyzji. Ministerstwo przyjęło tą propozycję.
Stowarzyszenie zwróci się o udział i opinie w tej sprawie do: Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstwa, Fundacji Helsinskiej i Stowarzyszenia im Jolanty Brzozowskiej.
Rozmowy będą kontynuowane i prawdopodobnie jakieś decyzje personalne będą podjęte w przyszłym tygodniu.

Adam SandauerPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION
uwagi