Demonstracja o Humanitarną i Odpowiedzialną Medycynę
14 marca godz. 14 przed Sejmem RP

Nie milcz, następnym możesz być Ty!


Solidarność na co dzień,
nie tylko akcją na wybory


Ulotka 14 marca 2001
Plakat
Niedotrzymana obietnica rządu

Ściągnij; powiel; rozdaj

Ściągnij; powiel; rozklejWarszawa 21.02.2001 r.


INFORMACJA


Od 1999 r. odbywały się manifestacje i protesty organizowane przez stowarzyszenie.
Żądaliśmy:

  • Zaprzestanie ukrywania błędów lekarskich, kosztem zdrowia czy życia ofiar, natychmiastowego udzielania pomocy wszystkim którzy ucierpieli;
  • Powołanie ustawą instytucji Rzecznika Pacjenta i utworzenie przepisów dających uprawnienia umożliwiające skuteczne działanie tej instytucji.
pełny spis postulatów

Dn. 20.07.99 r gdy kilkaset osób stało pod budynkami Urzędu Rady Ministrów, odbyły się rozmowy z dr A. Rysiem, wiceministrem zdrowia. Stały się one początkiem negocjacji w których obie strony przyjęły uzgodnienia umożliwiające wówczas zawieszenie manifestacji i protestów.
Ustalono że:

  • Pracownicy ministerstwa wraz z przedstawicielami stowarzyszenia przeanalizują skargi na Służbę Zdrowia które wpłynęły do stowarzyszenia. Ministerstwo zapewni pomoc lekarską w każdym ze zgłoszonych wypadków błędu;
  • Dla szybkiego powołania Rzeczników Pacjenta zostaną oni umiejscowieni początkowo przy Kasach Chorych. Podjęte zostaną prace które określą właściwe umiejscowienia Rzeczników Pacjenta. Przygotowywana będzie ustawa określająca ich uprawnienia i obowiązki. Ministerstwo będzie konsultować ze stowarzyszeniem projekt przygotowywanej ustawy, jak i innych aktów prawnych określające prawa pacjenta. Stowarzyszenie udzieli poparcia dla powołania na okres przejściowy Rzeczników Pacjenta przy Kasach Chorych;
  • Podjęte zostaną rozmowy w zespole poszerzonym o przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące zasad powoływania biegłych w postępowaniach dotyczących błędów lekarskich. Każdy praktykujący lekarz może popełnić jakiś błąd. Powoływanie jako biegłych praktykujących lekarzy może powodować brak obiektywizmu i stronniczość opinii;
  • Stowarzyszenie zawiesi akcje protestacyjne.

Od jesieni 1999 r do lata 2000 r. przekazywaliśmy, listy poszkodowanych. Były one czytane przez przedstawicieli stowarzyszenia wspólnie z pracownikami ministerstwa. Wielokrotnie ministerstwo wstrzymywało współpracę. Wznawialiśmy wówczas protesty. W ten sposób do lata 2000 roku przeanalizowano ponad 300 listów.
W tym czasie ze strony Ministerstwa pomoc została udzielona tylko kilkunastu osobom. W międzyczasie kilku poszkodowanych zmarło. Nie wiemy czy można było im pomóc, wiemy natomiast iż nie podjęto nawet próby.
Od jesieni 2000 r. żadna deklarowana wcześniej  współpraca ze stowarzyszeniem nie istnieje a pomoc poszkodowanym ze strony Ministerstwa Zdrowia nie jest udzielana. Rzecznicy Pacjenta działają nadal, przy Kasach Chorych, mając takie kompetencje jak biura skarg i wniosków. Ich uprawnienia i obowiązki nie zostały określone ustawą. Rozmowy na temat sposobu powoływania biegłych w sprawach o popełnienie błędu lekarskiego nie zostały podjęte.
Ta postawa stanowi złamanie podjętych zobowiązań przez Ministerstwo Zdrowia. Widać że władze podejmując zobowiązania latem 99 nie miały zamiaru pomagać ofiarom błędów lekarskich czy doprowadzić do zmiany prawa pozbawiającego szans na ratunek ludzi ciężko chorych czy okaleczonych. Celem było wyłącznie doprowadzenie do zakończenia protestów kosztem oszukania tych którzy potrzebują pomocy.


Solidarność to nie hasło do zdobywania o głosów wyborców,
Solidarność to obowiązek niesienie pomocy tym którzy jej potrzebują.

DOKUMENTY UZGODNIEN Z LATA 1999 r.

POWRÓT DO STRONY WEJŚCIOWEJ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ