G.Kurczuk, jako poseł opozycji
    deklarował pomoc, gdy był
    ministrem SLD, brak
    zainteresowania
niedotrz. obietnice rządu AWS
link do nowej strony Stowarzyszenia - wersja testowa    link do części angielskiej
Stowarzyszenie powstało by doprowadzić do zmian prawa, tak by poszkodowani uotrzymywalii pomoc. W 1998 r łudziliśmy się że starczy apelować do polityków. Jaka jest dziś rzeczywistość widzą wszyscy.
Organizacja i nie jest kancelarią prawną i nie prowadzi spraw za inne osoby. Czasem próbujemy interweniować. Ponieważ wielu pyta jak w naszym "państwie prawa" postępować zgodnie z przepisami, więc odpowiedzi w linku poniżej.
inf. prawne - przepisy i postępowanie        nasze postulaty
O Stowarzyszeniu
Statut
Kontakt
Oddziały Terenowe - kontakt
Kontakt Skype
Stow. czwartek godz.20-21
Kancelaria Radców Prawnych
    W-wa, Kraków: środa godz.15-16
Kancelaria Adwokacka Łódź
   piątek godz. 16-17
e-mail: pnn2@poczta.neostrada.pl

Błędy lekarskie: Marginalny problem czy epidemia?

Szacuje się że na skutek błedów i wypadków medycznych w Polce, każdego roku choruje 20 000 - 30 000 osób. To wynika z przeniesienia na populację 40 mln danych z państw w których przeprowadzano badania. U nas, osoby te nie otrzymują koniecznej pomocy, a błędy są tuszowane


Zaznacz subskrypcje
Jeśli chcesz współpracować
Powiadamianie o nowościach
Twój emailpo wpisaniu na listę, subskrypcja nie jest aktywna. Serwer wyśle e maila, a w nim instrukcję o aktywacji

Informacje z zagranicy

Nie respektowane przez Polskę
    zalecenie Rady Europy

Skandynawski system ubezpieczeń,
    od złych skutków leczenia (.doc)
   
Ustawa obowiązująca w Szwecji,
    ( tłumaczenie na polski format .doc)

Wyrok Trybunału w Strasbourgu
    Starcie medyka z dziennikarzami
    
kopia z www.media.org.pl

Współpraca międzynarodowa

spotkanie i deklaracja trzech
    organizacji europejskich
    Berlin 25.10. 03 r.

deklaracja podpisana
     z Patientenschutz e.V.
    dla powołania org. ponadnarodowej
    Warszaw dn. 20.07.03 r.

AKTUALNOŚCI
sprawdź także na naszej nowej stronie internetowej

o projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta,
    na forum naszej nowej strony internetowej ( jeszcze wersja testowa )
Rzecznik Lekarza przy Izbie Lekarskiej ?
Ilu mamy lekarzy, czemu ich liczba nagle wzrosła ?
Afera z niestandardową chemoterapią, a monopol ubezpieczeniowy NFZ

Starsze
Upadek publicznej służby zdrowia - "dzika prywatyzacja" i brak działań władz
Apel do protestujących, by chorzy nie stawali się zakładnikami w walce o pieniądze
O strajkach lekarzy
Media - IV władza, ta kryształowa - treść pisma przekazanego parlamentarzystom;
Środki na leczenie giną w bałaganie. Pytamy dlaczego min. zdrowia nie prostuje:
     na leczenie społeczeństwo wydaje ok. 7 % PKB, a media wmawiają że wydajemy tylko 3,8 % PKB
Zdrowie - prawem nie towarem
o blokowaniu przez media informacji o Stowarzyszeniu;
Medialny exodus lekarzy
Lekarze na trzech etatach, a pacjent biega i płaci...
Czy trwa exodus lekarzy?    Kiedy Izby Lekarskie mówią prawdę?
     dla pieniędzy, jest wywierana presja na społeczeństwo i władzę

w Polsce nie ma cenzury jest za to: blokowanie informacji o Stowarzyszeniu
z życia wzięte - opis czterech indywidualnych spraw
Prokuraturze udało się umorzyć postępowanie w sprawie błędu lek. popełnionego na przew. Stow.  
      Sukces osiągnięto dzięki doprowadzeniu do przedawnienia odpowiedzialności karnej
      w trakcie 8 lat śledztwa. Skarga przyjęta przez Trybunał w Strasbourgu.
Nie udało się zebrać 100 tys. podpisów o powołanie Rzecznika Pacjenta
Nasz projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta
Jak doprowadzono do zadłużenia Służby Zdrowia?
wcześniejsze ośw. o wypływaniu pieniędzy, o korupcji i niegospodarności
czy lekarz pozostał zawodem zaufania publicznego?
Archiwum

Uchwały Kongresów Stowarzyszenia
Kampania wyborcza 2005 -jak reklamy proszku do prania...
Rejestracje video i dok. protestów
Oswiadczenia, informacje
Listy Stowarzyszenia do władz z okresu 1998 r.- 2001 r.
Nasz udział w wyborach 2001 r

Każdy lekarz musi należeć i płacić składki na Izbę Lekarską. Przy ok. 100 tys. lekarzy i składce 30 zł/miesięcznie, Izby otrzymują ok. 40 mln zł co roku.
Przynależność do Izby Lekarskiej i składki są dla lekarza obowiązkowe. Jeśli prowadzi on prywatną działalność, Urzędy Skarbowe traktują składki jako koszt uzyskania przychodu. W efekcie składki te, zmniejszają przychód a następnie płacone podatki. Jest to mechanizm przekazywania Izbom Lekarskim pieniędzy które zmniejszają dochody budżetu państwa.
Ponadto Izby Lekarskie, otrzymują dotacje bezpośrednio z budżetu państwa, wynoszące kilka mln. zł. / rocznie.

Pieniądze stanowią o wpływach Izb Lekarskich
kosztem budżetu państwa...

z działań Rzeczników Praw Obywatelskich :
obecnie
     dr J.Kochanowski
wcześniej
     prof. A. Zoll
     prof. A. Zieliński

Listy, do i od Rządu RP, listy do Parlamentarzystów
Pisma do prokuratury
Listy do organizacji międzynarodowych

 
 
  protest przed Sejmem RP 2000 r
Rejestracje video i dok. protestów
 

  Kontakt ze Stowarzyszeniem:

Korespondencję prosimy wysyłać na adres oddziału w Białymstoku. Prosimy o nie wysyłanie listów o konsultacje, ponieważ korespondencyjnie nie da się tego robić. Jest to mozliwe osobiście lub telefonicznie.
- dyżury i porady w biurze w Warszawie zawieszone od lutego 2011 r. kontakt telefoniczny, tel: 0601546347
- adresy i dyżry oddz. Terenowych Stowarzyszenia.
- możesz kontaktować się za pomocą prog. skype, czwartki godz. 20 do 21
- spróbuj wysłać e-maila na adres pnn2@poczta.neostrada.pl
Oceniając zmniejszenie ilości przychodzacych e maili, odnosimy wrażenie iż są one niszczone przez administratorów sieci. Odpisujemy, lub potwierdamy otrzymanie maili które do nas dotrą. Nie ma sensu wysyłać do nas maili z serwerów pocztowych onet.pl czy home.pl. Jeśli nie otrzymaliście Państwo naszej odpowiedzi, czy potwierdzenia otrzymania, oznacza to iż e mail ( nasz albo Państwa ) został wykasowany.
Ustawicznie kasowane są też informacje wysyłane mediom przez Stowarzyszenie. Przeczytaj jak się to zaczęło

Linki Sandauer, Primum Non Nocere, Stowarzyszenie Obrony Pacjentów, pacjent, Polska,błędy lekarskie,sppnn, Rzecznik Pacjenta, inicjatywa ustawodawcza, cenzura, prawa człowieka,lekarz, blędy,ofiara, medycyna, protest, prawo,sprawiedliwość, sąd, trybunał, prokuratura, biegli, wyrok, hańba


Księgia Gości

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są poniżej. Jednakże prawie całą działalność finansujemy z datków i skaładek tych którzy sami potrzebują pomocy. Jest to kropla w morzu potrzeb. Jeśli możecie Państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność Stowarzyszenia.

Bank i numer konta: 83 1020 1068 0000 1102 0000 3186 PKO BP VI oddz. w Warszawie

podziękowania

Informacje i teksty umieszczone na stronach internetowych Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, mogą być przedrukowywane i cytowane, z podaniem ich źródła. Niedopuszczalne jest powoływanie się na wyrwane z kontekstu zdania czy fragmenty zdań.