Zagranica

26.04.2011 Ustawa wprowadzająca w Szwecji ubezpieczenia od złych następstw

Ustawa o Poszkodowanych Pacjentach

( uchwalona w Szwecji 19 czerwca 1996 r. )

więcej

14.03.2011 Wyrok Trybunału w Strasburgu - starcie medyka z dziennikarzami

Orzeczenia wydane przez izby (w odróżnieniu od Wielkiej Izby) nie są od razu prawomocne. Sprawy, w których wydały one wyrok, mogą wyjątkowo - na wniosek stron, w drodze tzw. wewnętrznej apelacji na podstawie art. 43 konwencji - trafić w ciągu trzech miesięcy do Wielkiej Izby i ta dopiero ostatecznie rozstrzygnie sprawę. Dziennikarze informujący o sprawach publicznie ważnych korzystają z gwarancji art. 10 konwencji, pod warunkiem że działają w dobrej wierze, aby podać dokładne i wiarygodne informacje zgodnie z etyką dziennikarską.

więcej

13.03.2011 Skandynawski system ubezpieczeń od złych następstw leczenia

Problem odszkodowań dla pacjentów, którzy zostali poszkodowani w związku z leczeniem, był przez długi czas tematem dyskusji.
Przed Ustawą o Odszkodowaniach za Czyny Niedozwolone (Delikty) z 1972 r. bardzo trudno było uzyskać rekompensatę za szkody podczas leczenia. W szczególności trudno było pacjentom udowodnić (w kontekście procedur sądowych), że taka szkoda wynikła z pomyłki bądź zaniechania ze strony personelu szpitalnego w ramach leczenia. (...)

więcej
Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGŻ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN