Stowarzyszenie poszkodowanych przez błędy lekarskie

W Polsce, każdego roku wydarza się  20 - 30 tys. błędów lekarskich i wypadków medycznych. Nie widząc szans na wygranie sprawy, obawiając się kosztów oddalenia pozwu i wrogości środowiska lekarskiego tylko ok. 2 tys. osób podejmuje jakieś działania prawne. Dzieje się tak w najbardziej skrajnych i tragicznych sytuacjach bo wygrana jest często jedyną drogą by zmusić władze publiczne do zapewnienia leczenia, by uzyskać zabezpieczenie socjalne. Pozostawieni własnemu losowi  poszkodowani, nie mogą pracować, a chorzy i okaleczeni ludzie nie mają środków na życie. Prokuratury i Izby Lekarskie postępowania zazwyczaj umarzają. Sprawy cywilne pociągają za sobą wydatki i ryzyko finansowe, na które wielu okaleczonych ludzi nie jest stać. Poszkodowany ma obowiązek wykazać iż szkoda jest zawiniona. Ma tego dokonać w oparciu o dokumentacje medyczną, w znacznej części utworzoną przez sprawcę i za pomocą opinii biegłych, kolegów po fachu sprawcy.  Jeśli nie udowodni winy,  sąd oddali pozew, a poszkodowany zostanie obciążony kosztami prawnika szpitala ( czy lekarza ) i ewentualnie kosztami sądowymi. Mimo to, w najbardziej skrajnych sytuacjach, część poszkodowanych wnosi pozwy. Po wielu latach procesów, jeśli dożyje, ok. 30% z nich uzyskuje wyrok nie oddalający pozwu. .Jest to mniej niż 2 % spośród tych których spotkało nieszczęście - błąd lekarski czy wypadek medyczny. Reszta poszkodowanych, jeśli odważyła się wystąpić na drogę prawną, może zostać obciążona kolosalnymi kosztami,  otrzymuje etykietkę "pacjenta roszczeniowego", a czasem kłopoty z dalszym leczeniem. Te 2% wygrywanych obecnie spraw i tak jest sporym sukcesem.

manifestacja Stowarzyszenia Primum Non Nocere

  Domagają się zmiany prawa . Na ulicach Warszawy 2001 rok                

Zanim nie zaczęło działać  Stowarzyszenie Primum Non Nocere, wskaźnik ten był mniejszy niż 0.3%. W Polsce potrzebne są zmiany w prawie. Potrzebne jest prawo tworzone dla obywateli, przez obywateli, a nie dla korporacji przez korporacje. W obecnej sytuacji kierowanie poszkodowanych do sądów, dla uzyskania pomocy, najczęściej kończy się  "zamiataniem sprawy pod dywan". W kraju gdzie prawo nie działa, odsyłanie chorych czy okaleczonych ludzi do sądów po ratunek i sugerowanie ze  to jest właściwa droga i że polskie sądy pomogą,  prowadzi do jeszcze większych tragedii. 

Założycielem i pierwszym wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia, był Adam Sandauer. Obecnie funkcję tą pełni Zbigniew Dudko.

 

Ciekawostka (internetowo historyczna): 

manifestacja Siowarzyszenia PrimumNon Nocere, jedna z pierwszych rejestracji wideo w internecie

Rejestracje wideo na stronach internetowych, dziś są czymś naturalnym, obraz jest wysokiej jakości, prędkość transmisji jest znaczna. Przed kilkunastu laty, sytuacja wyglądała  zupełnie inaczej. Internet zazwyczaj dostarczany był  "wydzwanianym" modemem telefonicznym o prędkości transmisji 32 czy aż 56 kb/s.   Pliki wideo, by mogły być przesyłane i  odtworzone, musiały  być b silnie kompresowane, kosztem jakości obrazu. Strona internetowa Stowarzyszenia, jako jedna z pierwszych, jeszcze w roku 2000 podjęła próbę relacji wideo z organizowanego protestu. Obok link do takiej historycznej, silnie kompresowanej "rejestracji". Inne historyczne fragmenty  rejestracji wideo są też  w naszym archiwum.  Jaki był obraz widać, ale  dźwięk jest zrozumiały.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

30-04-2024 r.

Z incjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 30.04.2024 roku doszło do spotkania z Wiceminisrem Zdrowia Panem Markiem Kos. Tematem spotkania było przekazanie postulatów Stowarzyszenia, a także omówienie problematyki zagadnień błędów medycznych, dostępności do wizyt u specjalistów, czasu oczekiwania na wizyty, a także sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Dziękuję za merytoryczne spotkanie Panu Ministrowi, oraz chęć dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Pacjentów. Liczę że sytuacja ochrony zdrowia dla pacjentów będzie lepsza niż dotychczas.

Zbigniew Dudko

Prezes

Spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Prezesa Stowarzyszenia

Przejdź do artykułu

Konferencja

22-02-2024 r.

W dniu 21 lutym 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji której tematem było przedstawienie  "WYTYCZNE PRAKTYCZNYCH ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 2024". Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Przejdź do artykułu

Dzień Chorego 2024r.

11-02-2024 r.

Z okazji Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2024 roku Stowarzyszenie Pacjentów PRIMUM NON NOCERE przypomina, że sprawowanie władzy powinno pochodzić z wyboru obywateli dla obywatela.

Politycy reprezentujący dzisiaj Rząd przed wyborami 15 października deklarowali ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, skrócenie kolejek do diagnostyki i rehabilitacji.

A to są przecież wraz z :

  • * działaniami systemowymi zapobiegającymi błędom lekarskim i wypadkom medycznym,
  • * niesienie pomocy poszkodowanym przez błędy medyczne,
  • * ubezpieczeniem od złych skutków leczenia bez konieczności dowodzenia winy,

sztandarowe postulaty Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere od 1998 roku.

Pierwsze propozycje zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczą prostego systemu rezerwacji wizyt, poprawy dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych, aby skrócić kolejki.

I ta informacja cieszy, bo rozbudza nadzieję w poprawie sytuacji pacjenta. Chodź nie możemy dopuścić do sytuacji, aby za jakiś czas powiedzieć, że znowu z nich niewiele zostało, zatem oczekujemy spełnienia deklaracji poprawy i dostępności do powszechnych świadczeń medycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

 

Przejdź do artykułu

Konferencja

10-02-2024 r.

W dniu 10 lutego 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w konferencji "SOBOTA KARDIOMETABOLICZNA - JEDEN CHORY WIELE PROBLEMÓW". Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

Przejdź do artykułu

Minister Sprawiedliwości

06-02-2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie została przyjęta delegacja Zarządu Stowarzyszenia przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, spotkanie przebiegło w życzliwej i pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony deklarowały chęć spółpracy w naprawianiu systemu sprawiedliwości w szczególności praw pacjenckich.

Dziękując za merytoryczne spotkanie liczymy na dalszą współpracę.

 

 

 

 

Przejdź do artykułu

Konferencja i gala roku

01-02-2024 r.

31 stycznia 2024r. w Warszawie zarząd stowarzyszenia brał udział jako uczestnicy w konferencji i panelach dyskusyjnych "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024" oraz w galii konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy.

Priorytety w ochronie zdrowia

Przejdź do artykułu

Informacje o Kongresie i Walnym Zebraniu 2023r

08-10-2023 r.

W dniu 7 października 2023 roku, odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, tematem było wybranie władz na kolejną kadencję do Zarządu Stowarzyszenia, a także do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W tym samym dniu, odbył się też Kongres Stowarzyszenia, gdzie omówiono sytuacje organizacji, oraz dalsze plany działania, a także prawa pacjentów do leczenia i dochodzenia swych roszczeń w razie pogorszenia zdrowia pacjenta.

Serdecznie dziękujemy, wszystkim osobom które uczestniczyły w spotkaniu w dniu 07.10.2023r. a także dziękujemy za uszanowanie woli żony i rodziny, które wsparły Stowarzyszenie wpłatami, zamiast przyniesienia kwiatów, w dniu pogrzebu Honorowego Przewodniczącego ś. p. Adama Sandauera.

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

Przejdź do artykułu

Światowy Dzień Chorego  11 lutego 2022 r

Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2022 r

07-02-2022 r.

Pandemia obnaża stan systemu opieki zdrowotnej. Łatwy dostęp do leczenia jest wtedy, gdy chorego należy umieścić w szpitalu zakaźnym. Dostanie się do specjalisty nie jest już proste. Oczekiwanie na wizytę, trwa miesiącami.

Przez lata walczyliśmy o instytucje Rzecznika Pacjenta i ubezpieczenia od złych skutków leczenia, bez konieczności  dowodzenia winy.... To co zrealizowano, jest kpiną z niegdysiejszych postulatów.

Brak zaufania do systemu publicznej ochrony zdrowia, brak zaufania do korporacji zawodowych nadzorujących system, skutkuje wzrostem ruchów antyszczepionkowych i kolejnymi wersjami "medycyny alternatywnej".

Upada jedno z największych osiągnięć XX wieku, powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Apelujemy o rozpoczęcie społecznej debaty o przyszłości systemu ochrony zdrowia, debaty wykraczającej poza firmy farmaceutyczne i korporacje zawodowe, które z natury rzeczy są jedną ze stron

Przejdź do artykułu

Błąd prawa czy błąd lekarski ?

07-11-2021 r.

Nie mam ochoty uczestniczyć w kolejnej awanturze o aborcji, która zazwyczaj staje się konfliktem zastępczym gdy coś się wali w państwie, ale ponieważ wiele osób pyta o to co stało się w Pszczynie ( zaniechanie aborcji i śmierć cięzarnej kobiety) , poniżej to co o tym sądzę :
Choroba nie jest powodem uzasadniającym pozbawianie życia dziecka, czy dorosłego człowieka.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ten zakaz eutanazji rozszerzył także na płód, lub jeśli ktoś woli, na dziecko nienarodzone.

Przejdź do artykułu

Adama Niedzielski min. zdrowia spoza korporacji lekarskiej

Adama Niedzielski min. zdrowia spoza korporacji lekarskiej

21-08-2020 r.

Wobec powołania dr Adama Niedzielskiego menagera i ekonomistę, na urząd ministra zdrowia, przypominamy nasz apel z 98 roku, od którego Stowarzyszenie rozpoczęło działanie. Apelowaliśmy :

  • by ministrem zdrowia nie był lekarz,
  • o odstąpienie od korporacyjnego nadzoru nad systemem ochrony zdrowia,
  • o pomoc dla tych którzy ucierpieli w wyniku błędów i wypadków medycznych, 
  • o urząd Rzecznika Pacjenta,
  • o ubezpieczenia od złych skutków leczenia, bez obowiązku dowodzenia winy.
Przejdź do artykułu
Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGŻ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN
Wykonanie: WebReklama