Internet - prawo publiczne czy własne prawo administratorów

 

Po przyjęciu przez Marszałka Sejmu RP zawiadomienia o   utworzeniu Komitetu i po opublikowaniu w prasie informacji o tym,   przystąpiliśmy do zbierania podpisów i działań promujących projekt ustawy.   Między innymi rozesłany został do internautów apel o wydrukowanie z naszej   strony www formularza i projektu ustawy i pomoc w zbieraniu podpisów. Tą drogą    do teraz uzyskaliśmy tysiące podpisów osób popierających projekt ustawy o   Rzeczniku Pacjenta.

Inne dokumenty i informacje Komitetu

post. Marszałka Sejmu RP
o przyjęciu zawiadomienia

 

Blokowanie działania Komitetu


do Prokuratury  doniesienie o przestępstwie. Sąd Okręgowy w Warszawie odmawia rozpatrzenia skargi  na oszczercze publikacje 

w trybie ordynacji wyborczej 

  

kilka z przepisów obowiązującego  w Polsce prawa

  

Ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP w tej sprawie, można zapoznać tu: str1, str2


Jak to wygląda za granicą ?           

Nie znalazłem informacji o rozsyłaniu maili tylko o charakterze społecznym. Jest natomiast sporo informacji  o działaniach społeczno politycznych.  Poniżej kilka z nich:

 

Komisja Europejska (2002 r.)

odrzuca   próby wprowadzenia w poprawce do rekomendacji o tzw.e- prywatności, ograniczeń rozsyłania niekomercyjnych mail  
(link do tł. fragmentu i tekstu org.)  społeczno - politycznych
 

U.S.A. O rozsyłaniu maili politycznych Mike Mc Curry, b. sekretarz prasowy  prezydenta Clintona i  Larry Purpuro,  b. szef biura parlamentarnego   Narodowego Komitetu Republikańskiego 

tłumaczenie fragmentu i publikacja po angielsku    

 

U.S.A. O rozsyłaniu maili politycznych,   fragment  artykułu  Marka Sweeta   zamieszczonego w gazecie prawnej Duke Uniwersity  

tłumaczenie fragmentu i publikacja po angielsku

Mimo ostrzeżenia zawartego w apelu iż materiały Komitetu   Inicjatywy Ustawodawczej są chronione prawem, kilkanaście czy kilkadziesiąt   osób w tym część prywatnych administratorów sieci podjęło takie działania,   jakie podejmowane są zazwyczaj przeciwko sprzedającym Viagrę, rozsyłającym bez   proszenia komercyjne reklamy czy promującym usługi seksualne.

 

Otrzymaliśmy e-maile od kilkudziesięciu osób z wymyślaniami.   Moje wyjaśnienia na otrzymywane e-maile iż inicjatywa ustawodawcza to nie   działalność komercyjna, której dotyczy ograniczenia ustawy o świadczeniu usług   drogą elektroniczną, czy też, że adresy e-mail to nie dane osobowe, zazwyczaj   kończyła korespondencję. W kilkunastu wypadkach ( dysponuję zarchiwizowaną    korespondencją, której część początkowo planowaliśmy tu ujawnić ) powodowało   to tylko wzrost agresji i groźby blokowania strony internetowej czy naszego   konta e-mail. Pochodziły one w znacznej części od pracowników firm   komputerowych handlujących swoftwarem, administratorów sieci lokalnych   itp...   Internet jest powszechnym środkiem komunikacji, zaś regulacje prawne   zawarte w naszym prawie ( ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ),    jak i analogiczne rekomendacje UE   (2002/58/EC ) nie nakładają  ograniczeń na nie komercyjne e-maile,   zaś materiały Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są prawnie chronione.

 

Zaczęto wpisywać adres IP naszego serwera na "czarne listy".   Doprowadzono do blokady adresu e-mali używanego przez Komitet Inicjatywy   Ustawodawczej ( sppnn@sppnn.org.pl ) za pomocą którego osoby popierające   projekt ustawy i chcące uczestniczyć w zbieraniu podpisów, mogły kontaktować    się z Komitetem. Więcej szczegółów tych działań, naruszających zakaz art.19 ustawy   o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, znajduje się w   naszym piśmie skierowanym do   Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej..   Informacja    przesłana została też do   Marszałka Sejmu RP, ponieważ z racji pełnionego urzędu, nadzoruje on   stanowienie prawa w naszym państwie.   Każdy może popierać nasze działania i   złozyć podpis pod projektem ustawy lub nie popierając naszych działań,    odmówić. Nikomu natomiast nie wolno uniemożliwić prowadzenia kampani   inicjatywy ustawodawczej. Administratorzy jakichś prywatnych sieci lokalnych   zawierając umowy z użytkownikownikami kont e- mail mogą oferować blokowanie   nie zamawianej poczty. Umowy takie dotyczące poczty komercyjnej, mające   zastosowanie tylko w administrowanej przez nich sieci lokalnej nie mogą    naruszać prawa ustawowego. Podjęcie przez tych ludzi działań globalnych dla   wyłączenia naszych kont e - mail, wpisywanie adresu IP na "czarne listy" czy   serwery RBL ( mające na celu blokowanie nas w znacznej części sieci ), jest   czynem zakazanym i karalnym.

 

Ponieważ tempo i jakość funkcjonowania naszego wymiaru sprawiedliwości   często pozostawia wiele do życzenia, oświadczam iż, nie wykluczam bezpośrednio   po przystąpieniu Polski do UE, o naruszeniu art. 10 Europejskiej Konwencji   Praw Człowieka, powiadomienia Biura   Europejskiego Komisarza Praw Człowieka jak i organizacji sponsorujących i   przyznających granty na rozwój internetu w Polsce.   Komitet Inicjatywy   Ustawodawczej zwrócił się ponadto do Marszałka Sejmu RP o spowodowanie   podjęcia działań by ukrócić samosądy wykonywane przez grupy kilkunastu czy   kilkudziesięciu internautów i by powstała instytucja państwowa [ jakaś net   policja (?) ] nadzorująca przestrzeganie prawa w komunikacji i informacjach  internetu.

 

Grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu osób nie może z własnej   inicjatywy stanowić i wykonywać stanowionego przez siebie prawa, blokując   wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Takie działania, są  czynami karalnymi i zakazanymi.

Trzeba w końcu odpowiedzieć na pytanie, czy wyższą rangę ma   prawo stanowione przez ustawodawcę czy przez administratorów?

Więcej tutaj


Początkowo mieliśmy zamiar ujawnić część z tej   korespondencji ( całość przesłana Prokuraturze to pogróżki od 15 osób ) w   której wymyślano nam czy grożono zablokowaniem poczty internetowe.   Planowaliśmy opublikować nazwiska i e-maile które pochodzą od (sześciu) osób   będź prowadzących działalność publiczną, bądź występują w imieniu firm czy   osób prawnych, by poddać ich działanie ocenie publicznej. Na razie   odstąpiliśmy od ujawniania nazwisk nie wykluczając iż czynimy to w   przyszłości. Poniżej korespondencja z przedstawicielami firm czy   organizacji:

Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN