Choroba rzadka

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: Kancelaria MK

Kancelaria MK
Posty: 3
Rejestracja: 24 wrz 2017, o 23:42

Re: Choroba rzadka

Post autor: Kancelaria MK » 28 maja 2018, o 00:02

Szanowna Pani,

poruszyła Pani istotny problem, który nadaje się do szerszych rozważań, być może zmian w prawie, a który z uwagi na obszerność i wielowątkowość materii nie może być kompleksowo omówiony na forum. Zaznaczę tylko, że w mojej ocenie obecny system prawa nie zawiera przepisu nakazującego lekarzowi udzielanie pacjentowi informacji o doświadczeniu w związku z zakresem proponowanych świadczeń. Powyższe nie wynika ani z art. 31 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ani tym bardziej z art. 9 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także z przepisów stanowiących o świadomej zgodzie pacjenta w następstwie udzielonych informacji, wynikających z w/w artykułów.

Nie można jednak w tej sytuacji pominąć art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej (dalej KEL), zgodnie z którym, lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Jeżeli zakres tych czynności przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien się zwrócić do bardziej kompetentnego kolegi. Nie dotyczy to nagłych wypadków i ciężkich zachorowań, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego (por. też art. 37 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Z powyższej regulacji wynika, że zakres umiejętności lekarza nie jest obojętny w świetle jego ewentualnej odpowiedzialności za popełnione błędy podczas leczenia. Stąd w mojej ocenie już z tych względów i we własnym interesie, lekarz rzetelnie podchodzący do przypadku powinien współpracować z osobą uprawnioną do udzielenia zgody na zabieg, również w poruszonym przez Panią zakresie.

W sytuacji braku powyższego, w świetle obecnych regulacji prawnych, można nie wyrazić zgody na zabieg albo liczyć na odpowiedzialność lekarza po wyrządzeniu ew. szkody. Należy uznać, że skutki te są zbyt poważne i skraje w stosunku do poruszonego przez Panią problemu, a obowiązki lekarzy wynikające z art. 10 KEL (chociaż nie są podstawa do żądania informacji na temat doświadczenia personelu medycznego przy określonym zabiegu) powinny wpłynąć na decyzje lekarza w tym zakresie przed podjęciem leczenia.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Kluś, radca prawny
www.kancelariaklus.pl

ODPOWIEDZ