FAŁSZOWANIE I NIEDBALSTWO W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

iwona
Posty: 3
Rejestracja: 24 lis 2015, o 21:45

FAŁSZOWANIE I NIEDBALSTWO W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Post autor: iwona » 28 lis 2015, o 17:10

Witam.W 2007 roku mój syn wtedy 8 miesięczny wcześniak trafił do szpitala z powodu drgawek gorączkowych , z którego po 3 dniach wypisałam go na własne żądanie uważając ,że dalszy brak leczenia może mu zaszkodzić. Niedawno znalazłam KARTĘ informacyjną z tego pobytu w szpitalu ,którą wcześniej nie doczytałam, gdyż zajęłam się wtedy leczeniem syna. W karcie informacyjnej w wynikach badań dodatkowych jest opisane ,że syn miał zrobione USG GŁOWY i USG JAMY BRZUSZNEJ co nie jest prawdą ,bo przy dziecku byłam cały czas. Chcąc to sprawdzić napisałam podanie o kserokopię dokumentacji medycznej z uwierzytelnieniem i co się okazało nie ma tych badań i nie ma w karcie zleceń lekarskich ( Jak widziałam w orginale w karcie zleceń ktoś 2 linijki zamazał korektorem). Sprawdzając co powinna zawierać HISTORIA CHOROBY nie mogła uwierzyć , że tak niedbale była prowadzona u mojego syna. Na 1 stronie brakuje mojego podpisu ,że wyrażam zgodę na przyjęcie do szpitala następne wypisano go ze szpitala 12.30 a na karcie zleceń jest podpis pielęgniarki ,że tego samego dnia o 18 miał kroplówkę. STRONY nie są ponumerowane brak na każdej kartce imienia i nazwiska , niektóre słowa są zamazane długopisem a nawet korektorem brak podpisu lekarza, w KARTACH ZLECEŃ są zaznaczone kratki w których miały podpisać się pielęgniarki niektórych podpisów brak ale są także kratki w których jest podpis zamazany korektorem . W PRZEBIEGU CHOROBY w trzecim dniu jest opisany stanu dziecka lecz brakuje pieczątki lekarza. Mam pytanie czy mogę coś z tym zrobić bo w głowie to się nie mieści , że w mojej miejscowości jest tylko jeden szpital i dzieci muszą być tam leczone.Dziękuje
iwona wójcicka

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: FAŁSZOWANIE I NIEDBALSTWO W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Post autor: KancelariaBFP » 16 gru 2015, o 15:54

Szanowna Pani,

Z przedstawionego przez Panią opisu wynika, że doszło do zaniedbań przy sporządzaniu dokumentacji medycznej Pani syna. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: Ustawa) pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej, która musi być prowadzona w ściśle określony sposób. Podstawowe zasady związane z prowadzeniem dokumentacji zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jego przetwarzania wydane na podstawie ww. Ustawy. Należy jednak zauważyć, że z zgodnie z art. 13 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustaw o konsultantach w ochronie zdrowia ? do dokumentacji medycznej sporządzonej i udostępnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Obie wskazane wyżej ustawy weszły w życie z dniem 5 czerwca 2009 roku. Z Pani opisu wynika, że dokumentacja została sporządzona w 2007 roku, a więc nie jest możliwe złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta.
W dacie hospitalizacji Pani dziecka kwestie sporządzania i przetwarzania dokumentacji medycznej regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie §4, który brzmi:
1. Dokumentację należy prowadzić czytelnie.
2. Kolejne wpisy sporządza się w porządku chronologicznym, zaznaczając koniec każdego wpisu, i opatruje czytelnym podpisem osoby je sporządzającej z podaniem danych ją identyfikujących.
3. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, należy go skreślić oraz opatrzyć datą skreślenia, krótkim omówieniem skreślenia i podpisem osoby dokonującej skreślenia.
4. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiada kierujący komórką organizacyjną zakładu.

§6 ponadto wskazuje, że:
2. Każdy z dokumentów, będący częścią dokumentacji, musi umożliwiać identyfikację pacjenta, którego dotyczy, oraz osoby sporządzającej dokument, a także być opatrzony datą jego sporządzenia.
6. Każdą stronę dokumentacji indywidualnej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Z wskazanego przez Panią opisu sytuacji wynika, że dokumentacja Pani syna nie była prowadzona zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ? liczne skreślenia, brak numeracji stron, brak wskazania imienia i nazwiska pacjenta, brak wyników USG, które zgodnie z informacją w karcie informacyjnej zostały wykonane. Może więc Pani, jako przedstawiciel ustawowy syna złożyć do Dyrektora szpitala skargę na niewłaściwe działanie lekarza, który sporządzał dokumentację medyczną. Po zapoznaniu się ze skargą Dyrektor powinien wszcząć postępowanie wyjaśniające, a po jego przeprowadzeniu dać Pani odpowiedź i w przypadku stwierdzenia uchybień ? zastosować sankcje wobec lekarza.

Nie wydaje się, by możliwe było uzyskanie w przedmiotowej sprawie zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym. Wówczas należałoby wykazać naruszenie dobra osobistego, krzywdę, której wydaje się, że w przedmiotowej sprawie nie ma oraz związek przyczynowy.

Uznaje się jednak, że dokumentacja medyczna jest dokumentem w rozumieniu prawa karnego (art. 115 § 14 kodeksu karnego). Może więc Pani również zgłosić na Komisariacie Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
art. 271 § 1 kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zgodnie z art. 101 § 1 punkt 3 kodeksu karnego ? Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 10 ? gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi więc przedawnienie karalności przestępstwa.

Kancelaria BFP

ODPOWIEDZ