Wydarzenia i informacje

dla poszukujących publikacji ze starej strony internetowej,
lub poprawiających nie działające linki: 

Została przebudowana strona internetowa Stowarzyszenia Primum Non Nocere.  Archiwalne pliki znalazły się w folderze www.sppnn.org.pl/old  Aby stare linki umieszczone na innych stronach internetowych, nadal funkcjonowały, uruchomiliśmy przekierowania gdzie tylko dostrzegliśmy nie dzialajacy link. Czasem jednak nalezy samodzielnie zmienić adresowanie, dodając do ścieżki dostępu nazwę katalogu old. Np. nie działający już link: www.sppnn.org.pl/ksiazka/w1.htm  ma obecnie adres: www.sppnn.org.pl/old/ksiazka/w1.htm  ( tu funkcjonuje przekieroeanie )

 

 

 

27.01.2012 Dobre rady Rzecznika, gdy na recepcie przybito pieczątkę

Wobec trwającego protestu części lekarzy, recepty stemplowane są pieczątkami „Refundacja leku do decyzji NFZ".
Recepty mogą być realizowane, lecz pacjent zapłaci za lek, jakby nie był on refundowany.
Sporej części ludzi nie stać na zakup leków, jeśli mają płacić pełne ceny.

więcej

18.12.2011 O rozporządzeniu określającym zasady obliczania odszkodowań

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego":. Projekt ten nie jest dobry dla poszkodowanych.

więcej

23.10.2011 Kongres Primum Non Nocere źle ocenia sytuację poszkodowanych

Dn. 18 września 2011 rolu obradował Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Kongres zwraca się do Komitetów Wyborczych z apelem o ocenę, sytuacji poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich i obowiązujących obecnie regulacji prawnych. Kongres zwraca się do Komitetów o przedstawienie zamierzonych działań w tym zakresie.

więcej

20.09.2011 Informacja dla osób chcących być zgłoszonymi do Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o "zdarzeniach medycznych"

Mimo poważnych zastrzeżeń wobec koncepcji wedle, któych będą działać komisje do orzekania o odszkodowaniach, Zarząd Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere uważa, iż należy skorzystać z prawa do rekomendowania członków komisji. To stanowisko wynika wyłącznie z konieczności dostosowania się do zasady iż "nieobecni nie mają racji".
Wedle ustawy, członkami komisji mogą być prawnicy lub osoby z wykształceniem medycznym. Poza osobami poleconymi przez kancelarie prawne, z któymi współpracuje Stowarzyszenie, mogą być rekomendowane....

więcej

19.09.2011 Kongres 2011 r. Materiały do dyskusji, Ulotka

Materiały na Kongres Stowarzyszenia 2011 :

  • o rzeczywistych i iluzorycznych zmianach w prawach pacjenta;
  • ulotka;
  • problemy organizacji.
więcej

06.08.2011 A.Lepper nie żyje, żyć będzie w pamięci ludzi. Z Jego inicjatywy Samoobrona zgłosiła projekt ustawy o Rzeczniku praw pacjenta.

Z Jego inicjatywy, w 2006 r. Klub Parlamentarny Samoobrony, wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta, przygotowany przez Stowarzyszenie Primum Non Nocere.

więcej

08.07.2011 Podpisz petycję do Parlamentu UE o wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej.

Zwróciła się do nas Pani Anna Spyra ( niegdyś Kranczkowska ), o pomoc w zebraniu podpisów pod petycją skierowaną do Parlamentu Europejskiego. Petycja apeluje o wprowadzenie dyrektywy zobowiązującej do prawnego uregulowania standardów opieki okołoporodowej, jako minimum tego co musi być zapewnione we wszystkich państwach Zjednoczonej Europy.

więcej

11.02.2011 Komisje do orzekania o błędach lekarskich.

Nowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada powołanie Komisji do orzekania o błędach medycznych ( niekorzystnych zdarzeniach ). Komisja będzie miała w ciągu 3 miesięcy stwierdzić czy szkoda przy leczeniu powstała na skutek działań niezgodnych z wiedzą medyczną.

więcej

28.01.2011 O komisjach do orzekania o błędach medycznych i nowelizacji ustawy o prawach pacjenta

Sugerowaliśmy ministerstwu zdrowia zmianę kryterium wymaganego do przyznawania odszkodowań za złe leczenie, na takie  jakie obowiązują w państwach skandynawskich. Tam nie wymaga się udowodnienia winy za spowodowanie szkody, tylko udowodnienia, iż przy właściwym leczeniu szkoda nie powinna była nastąpić.

więcej

24.01.2011 Zarząd Stowarzyszenia bez siedziby, zawieszenie dyżurów w Warszawie

Od lutego 2011 zostają wstrzymane dyżury w Warszawie, które były prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul Marymonckiej.   Przestajemy wynajmować pokój pełniący rolę tymczasowej siedziby Zarządu Stowarzyszenia od 2005 r. Udostępniono go, na czas przejściowy, początkowo za symboliczną opłatą. Później doliczono koszta udziału w ochronie budynku i opłata została podwyższona do około 300 zł.
Nie chcąc zawieszać działania, pokój przyjęliśmy z wdzięcznością, licząc, że może pojawią się środki, że członkowie Stowarzyszenia zaczną płacić składki. Niestety nic takiego nie nastąpiło.
Natomiast obecnie, w związku ze zmianą przeznaczenia budynku, warunki wynajmu ulegną dalszej zmianie i musimy zrezygnować z wynajmu, lub płacić czynsz komercyjny.

więcej

25.08.2010 Izby Lekarskie Powołują Rzecznika Lekarza

Izby Lekarskie planują powołania Rzeczników Lekarzy. Mają oni przeciwstawić się atakom ze strony mediów i pacjentów. Zwracam uwagę iż w wielu dziedzinach ma miejsce wzrost agresji życia publicznego. Problem nie dotyczy wyłącznie lekarzy. Koncepcja  powołania Rzeczników Lekarza, przy Izbie Lekarskiej, podważa bezstronność korporacji jako uprawnionej mocą Konstytucji do sprawowania w interesie publicznym nadzoru nad zawodem zaufania publicznego, jak też do rozstrzygania konfliktów w sprawach o błędy lekarskie. Nie da się być sędzią w sprawie i jednocześnie być rzecznikiem jednej strony.

więcej

12.05.2010 Niespodziewany wzrost liczby lekarzy w Polsce !

Przeglądając Rzeczpospolitą natknąłem się na artykuł pt. Lekarze na etatach musza mieć OC.. Nie chcę wypowiadać się na temat obowiązku zakupu prywatnego ubezpieczenia przez lekarza. Zwracam jednak uwagę, że to nie zmiany zasad zakupu ubezpieczania, lecz tylko zmiany zasad dowodzenia popełnienia błędu, mogą ułatwić poszkodowanym uzyskanie pomocy, zadośćuczynienia i odszkodowania. Moją uwagę zwróciła natomiast informacja, że w Polsce jest około 150 tys. lekarzy. Mimo iż dane te są zgodne z liczbą lekarzy wykonujących zawód zamieszczoną w rejestrze lekarzy, to stoją one w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami o skrajnie niskiej liczbie lekarzy w Polsce......

Komentarze (0) więcej
Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGŻ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN