Wydarzenia i informacje

dla poszukujących publikacji ze starej strony internetowej,
lub poprawiających nie działające linki: 

Została przebudowana strona internetowa Stowarzyszenia Primum Non Nocere.  Archiwalne pliki znalazły się w folderze www.sppnn.org.pl/old  Aby stare linki umieszczone na innych stronach internetowych, nadal funkcjonowały, uruchomiliśmy przekierowania gdzie tylko dostrzegliśmy nie dzialajacy link. Czasem jednak nalezy samodzielnie zmienić adresowanie, dodając do ścieżki dostępu nazwę katalogu old. Np. nie działający już link: www.sppnn.org.pl/ksiazka/w1.htm  ma obecnie adres: www.sppnn.org.pl/old/ksiazka/w1.htm  ( tu funkcjonuje przekieroeanie )

01.04.2012 O sprawozdaniu Rzecznika Praw Pacjenta z działań w 2010 roku

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań Rzecznika Praw Pacjenta w 2010 roku.

więcej

21.02.2012 Stowarzyszenie poza zespołem do współpracy z ministerstwem zdrowia.

Dotarły do nas informacje, iż przedstawiciele korporacji lekarskiej zerwali rozmowy zespołu organizacji społecznych i korporacji zawodowych, powołanego do współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Z tej informacji dowiedzielimy się o powołaniu takiego zespołu i że w zespole tym uczestniczą przedstawiciele organizacji pacjentów.
Stowarzyszenie Primum Non Nocere wyraża zdumienie, iż nie jest zapraszane do udziału w tym gremium.

więcej

09.02.2012 Światowy Dzień Chorego 2012 r.- Opinia Stowarzyszenia o sytuacji osób które ucierpiały w efekcie błędów i wypadków medycznych.

1 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, przekazuje do publicznej wiadomości opinie o sytuacji osób które ucierpiały w efekcie błędów i wypadków medycznych i o wprowadzonych zmianach prawa.

więcej

07.02.2012 Zabijanie przez zaniechanie -publikujemy otrzymany artykuł

Pragnę podzielić się z Państwem olbrzymim problemem, dotyczącym bezpieczeństwa publicznego, związanym z funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Od 10 lat pracuję w Pogotowiu Ratunkowym a od 4 lat jestem kierownikiem zespołów podstawowych należących do systemu PRM...

więcej

27.01.2012 Dobre rady Rzecznika, gdy na recepcie przybito pieczątkę

Wobec trwającego protestu części lekarzy, recepty stemplowane są pieczątkami „Refundacja leku do decyzji NFZ".
Recepty mogą być realizowane, lecz pacjent zapłaci za lek, jakby nie był on refundowany.
Sporej części ludzi nie stać na zakup leków, jeśli mają płacić pełne ceny.

więcej

18.12.2011 O rozporządzeniu określającym zasady obliczania odszkodowań

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego":. Projekt ten nie jest dobry dla poszkodowanych.

więcej

23.10.2011 Kongres Primum Non Nocere źle ocenia sytuację poszkodowanych

Dn. 18 września 2011 rolu obradował Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Kongres zwraca się do Komitetów Wyborczych z apelem o ocenę, sytuacji poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich i obowiązujących obecnie regulacji prawnych. Kongres zwraca się do Komitetów o przedstawienie zamierzonych działań w tym zakresie.

więcej

20.09.2011 Informacja dla osób chcących być zgłoszonymi do Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o "zdarzeniach medycznych"

Mimo poważnych zastrzeżeń wobec koncepcji wedle, któych będą działać komisje do orzekania o odszkodowaniach, Zarząd Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere uważa, iż należy skorzystać z prawa do rekomendowania członków komisji. To stanowisko wynika wyłącznie z konieczności dostosowania się do zasady iż "nieobecni nie mają racji".
Wedle ustawy, członkami komisji mogą być prawnicy lub osoby z wykształceniem medycznym. Poza osobami poleconymi przez kancelarie prawne, z któymi współpracuje Stowarzyszenie, mogą być rekomendowane....

więcej

19.09.2011 Kongres 2011 r. Materiały do dyskusji, Ulotka

Materiały na Kongres Stowarzyszenia 2011 :

  • o rzeczywistych i iluzorycznych zmianach w prawach pacjenta;
  • ulotka;
  • problemy organizacji.
więcej

06.08.2011 A.Lepper nie żyje, żyć będzie w pamięci ludzi. Z Jego inicjatywy Samoobrona zgłosiła projekt ustawy o Rzeczniku praw pacjenta.

Z Jego inicjatywy, w 2006 r. Klub Parlamentarny Samoobrony, wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta, przygotowany przez Stowarzyszenie Primum Non Nocere.

więcej

08.07.2011 Podpisz petycję do Parlamentu UE o wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej.

Zwróciła się do nas Pani Anna Spyra ( niegdyś Kranczkowska ), o pomoc w zebraniu podpisów pod petycją skierowaną do Parlamentu Europejskiego. Petycja apeluje o wprowadzenie dyrektywy zobowiązującej do prawnego uregulowania standardów opieki okołoporodowej, jako minimum tego co musi być zapewnione we wszystkich państwach Zjednoczonej Europy.

więcej

11.02.2011 Komisje do orzekania o błędach lekarskich.

Nowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada powołanie Komisji do orzekania o błędach medycznych ( niekorzystnych zdarzeniach ). Komisja będzie miała w ciągu 3 miesięcy stwierdzić czy szkoda przy leczeniu powstała na skutek działań niezgodnych z wiedzą medyczną.

więcej
Subskrybuj nas
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddział w Białymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN